discover colors2
manifa
הצבע שחור שנחשב ללא-צבע, כאשר מתרחש כאן סוג של "בליעת כל קרני האור".

השחור משדר לילה, מיסתורין, דרמה, הדר, יוקרה, תיחכום, דיכאון , פחד, איום ואבלות. מנגד, הוא גם יכול לשדר מסר של חוזקה ועוצמתות.

היחס לשחור נטה לשלילה - "כבשה שחורה", "שוק שחור", "רשימה שחורה" ו"דגל שחור".

כיום, השחור מקבל תפנית חיובית ומאופיין באלגנטיות, יוקרה ותיחכום.

אריזה שחורה תמיד תידמה ככבדה יותר. ושטחי קיר שחורים מקטינים תחושתית את החלל.


 music moon
chess dog


צור קשר

בי ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ, קיבוץ בית גוברין , דואר נע לכיש דרום, 79370   //   טלפון: 08-6874236    דוא”ל: info@b-gtech.com