discover colors2
manifa
left banner for inner page Recovered
 

איך לצבוע עם מברשת

איך לצבוע עם מברשת
שלב ראשון. לשכבה ראשונה השתמש בפריימר או בצבע לשכבת בסיס, זאת על פי הוראות יצרן.
 שלב שני. מלא את הכלי לצבע עד חציו וטבול מברשת של 5 ס"מ עד לעומק של שליש משערות המברשת.
 שלב שלישי. החזק את המברשת בצורה מאונכת לתקרה (90 מעלות) והחל לצבוע בקו ישר עד לחיבור שבין הקירות והתקרה.
 שלב רביעי. סובב את המברשת כך שתהייה מקבילה לתקרה ועבור על אותו האזור כך ששערות המברשת קרובות אך לא נוגעות בתקרה.
 שלב חמישי. יש לחזור על ארבעת הסעיפים הקודמים בתחתית ובקצה העליון של הקירות.
 שלב שישי. כעת ניתן להשתמש במברשת גדולה יותר בכדי להשלים את שאר הקיר. קצה המברשת משמש לצביעת הפינות ואת שאר הקיר יש לצבוע בתנועות מצטלבות (כמו X).
 שלב שביעי. השלב האחרון הוא לסיים בתנועות ישרות וארוכות.

צור קשר

בי ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ, קיבוץ בית גוברין , דואר נע לכיש דרום, 79370   //   טלפון: 08-6874236    דוא”ל: info@b-gtech.com